Strona w budowie…

Naszym celem są działania służące upowszechnianiu zasad poszanowania tradycji, kultury, historii i dorobku muzyki, w szczególności polskiego rocka i otwarcia jego muzeum. Pracujemy nad otwarciem obiektu muzeum Korzenie Rocka, które będzie muzyczną podróżą w czasie poprzez lata 60te, 70te, 80te, 90te aż do współczesności…