Darowizna

Wesprzyj powstanie muzeum!

Wspierając działalność statutową Stowarzyszenia Cygnus, tj. upowszechnianie zasad poszanowania tradycji, kultury, historii i dorobku muzyki (więcej w statucie) poprzez przekazanie darowizny zapłacicie Państwo mniejszy podatek dzięki możliwości odliczenia kwoty darowizny od dochodu w zeznaniu rocznym. Odliczeniu podlega cała kwota darowizny do wysokości ustawowo ustalonych limitów:

✔ w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy wspólników spółki cywilnej czy spółek osobowych opodatkowanych na zasadach ogólnych – kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% osiągniętego dochodu w danym roku (podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych)

✔ w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy wspólników spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanych ryczałtem – kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% przychodu osiągniętego w danym roku (podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne)

✔ w przypadku spółek kapitałowych – kwota odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu osiągniętego w danym roku (podstawa prawna: art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

NR KONTA DO WPŁAT:
58 1050 1764 1000 0090 8013 1957

w tytule przelewu: DAROWIZNA

DZIĘKI, ŻE ROCK’n’ROLL GRA W TWOIM SERCU!